Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi, kişinin yaşadığı olayları algılama ve yorumlama biçiminin, duygusal ve davranışsal tepkilerini değiştirdiği temel varsayımı üzerine şekillenmiş etkili bir terapi tekniği olarak tanınmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi ile danışana rahatsızlık veren bilişsel çarpıtmalar, bu çarpıtmalar sonucu ortaya çıkan davranışların tespit edilmesi ve bunların düzeltilmesini hedefleyerek danışanın yaşamı üzerindeki müdahalesini arttırmayı hedefler. Danışanın işlevsel olmayan düşünme biçimini değiştirerek duyguları olumlu yönde değiştirmeye dayalı bir psikoterapi yöntemidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi; yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, depresyon, fobiler başta olmak üzere bir çok psikiyatrik hastalığın tedavisinde hastalara çok büyük faydalar sağlamaktadır. 

Bilişsel Davranışçı Terapide, terapist danışana ev egzersizleri ile danışanın önemli duygularını, davranışlarını ve düşünceleri için günlük tutma çalışmalarını içerir. Fark edilen ve günlükler vasıtası ile ifade edilen bilişsel çarpıtmaların ve olumsuz düşüncelerin alternatif ve gerçekçi düşünce ve davranışlar ile değiştirilmesi sağlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi ile çalışılan konular:

 • Kaygı bozukluklar 
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Panik bozukluk
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Depresyon
 • Alkol ve madde kullanımı gibi bağımlılıklar
 • Yeme bozuklukları
 • Sosyal fobi
 • Özgül fobiler
 • Davranış problemleri
 • Yeme bozuklukları
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?