Türkçe Prep (Okuma Güçlendirme Programı)

PREP’in açılımı Pass Reading Enhancment Program (Pass okumayı geliştirme programı) dır. PASS zekâ teorisi üzerine geliştirilmiş bir programdır ve bu teori ile beraber yürütülür.

Birçok gelişimsel ve bilişsel teori temel alınarak oluşturulmuş olan PREP okuma ve yazma da problem yaşayan ilkokul çağındaki disleksili çocuklar ve okumakta güçlük yaşayan tüm çocuklar için tedavi edici bir okumayı anlama programıdır.

PREP, J.P.Dass tarafından oluşturulmuştur. Okuma ve okumayı anlama işlemlerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmıştır ve özellikle direk kelime okuma şekillerinden kaçınılarak oluşturulmuştur. Prep eğitimi alan disleksili çocuklarda okuma hatalarında azalma ve okumada akıcılık kazanma gözlenmiştir.

PREP ne yapar?

PREP, bilişin 4 sistemi üzerinde çalışır. Bunlar;

  • Planlama
  • Dikkat
  • Eşzamanlı İşlemler
  • Ardışık işlemler 

Planlama: Davranışı kontrol etmekten ve organize etmekten… Stratejileri seçmekten ve inşa etmekten… Performansı izlemekten sorumlu yönetici kontrol sistemidir.

Dikkat: Dikkat sistemi, uyarılma seviyelerinin ve uyanıklığın korunmasından ve uygun uyaranlara odaklanılmasından sorumludur.

Eşzamanlı ve Ardışık İşlemler: Eşzamanlı işlemede, öğeler ile bunların tüm bilgi birimlerine entegrasyonu arasındaki ilişki kodlanır. Ardışık işlemede, bilgiler kodlanır ve böylece öğeler arasındaki bağlantı oluşur.

PREP, okumada yaşanan güçlüklerde role sahip bu 4 bilişsel alan üzerinde çalışır ve iyileştirir. 

Kimler PREP ten faydalanabilir?

Yeterince motive edildiği halde hala okuma zorluğu yaşayan tüm çocuklar bu programdan yararlanabilir. Araştırmalar, bu çocukların iki gruba ayrılabileceğini gösteriyor. Her iki grubunda sınıflarında beklenen düzeyde okuma yapamaması ("Okuma", yazılı kelimeleri tanımlama yeteneği, özellikle yabancı kelimeleri veya anlamsız kelimeleri ifade eder) anlamına gelmediğinden gruplar benzerdir. 

Zayıf okurlardan oluşan daha büyük grup, okuma zorlukları bilişsel işlevsellikteki geniş bir zayıflık yelpazesinden ortaya çıkan çocukları içerirken, küçük gruptaki çocuklar disleksik okuyucular olarak sınıflandırılabilir. Büyük kategorideki yoksul okuyucu, okumaya ihtiyaç duymayan diğer konularda mücadele etme eğiliminde olabilir ve çok çeşitli entelektüel görevlerde kötü performans gösterebilir.

Araştırmalar, iyi motivasyon ve duygusal refaha rağmen, kelime okuma ve anlama da dahil olmak üzere okuma zorluğu çeken çocukların çoğunun PREP'den faydalanacağını göstermektedir.

PREP Hangi yaşlar için uygundur?

PREP, düzeltici bir okuma programıdır. Bu nedenle, çocukların mevcut yaş veya sınıflarına bakılmaksızın kendi okuma düzeyinde programa başlayabilirler.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?